16. května 2010

1 hrací den a večerní posezení.

Více informací k turnaji