8. září 2011

Se společenským večerem a ubytováním 7. září.

Více informací k turnaji